Meet the Food Expert by FI

Facebook

MEET THE FOOD EXPERT BY FI

Food Innopolis เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มด้วยกระบวนการสเตอริไลซ์โดยใช้รีทอร์ท เข้ารับคำปรึกษาเบื้องต้นแบบ one on one กับทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผ่านระบบออนไลน์ ในกิจกรรม Meet the Food Expert by FI” หัวข้อ “การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มด้วยกระบวนการสเตอริไลซ์ โดยใช้รีทอร์ท” โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคำแนะนำเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป


กำหนดจัดกิจกรรมใน วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน ได้ที่ https://forms.gle/FCACR3jAvi5FuN7u6

ท่านที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ email แจ้งกำหนดการและ Link สำหรับเข้าร่วมประชุมออนไลน์

ปิดรับสมัครวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 (หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนด)

ประกาศผลทางอีเมล 5 กรกฎาคม 2565

(รับจำนวนจำกัด เพียง 10 บริษัทเท่านั้น)(!)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel.: 09 4341 7111, 09 4340 4333, 09 4249 7333

FoodInnopolis

bd@foodinnopolis.or.th

#FoodInnopolis #เมืองนวัตกรรมอาหาร #MeetTheFoodExpert