NAC2023

Facebook

NAC2023

[NAC2023] เวทีนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมครั้งสำคัญของ สวทช. พบกับ……

*สัมมนา: อัปเดทเทคโนโลยีของนักวิจัยไทยสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG

*นิทรรศการ: ความก้าวหน้าของผลงานสู่การใช้งานจริง

*Open House: สร้างโอกาสและแรงบันดาลใจกับการเยี่ยมชมห้องฏิบัติการชั้นนำเพื่อการต่อยอดธุรกิจยุคใหม่

*R&D Pitching: มองหาความร่วมมือในการทำธุรกิจนวัตกรรมกับภาคอุตสาหกรรม

*กิจกรรมเยาวชน: ส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์

*NAC Market 2023: ตลาดนัดนวัตกรรมและสินค้าสุดราคาพิเศษ


พลาดไม่ได้!กับ งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 (NAC2023)

วันที่ 28-31 มีนาคม 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (ปทุมธานี)

ลงทะเบียนฟรีที่ https://www.nstda.or.th/nac


สอบถามโทร. 02-564-8000

https://www.youtube.com/watch?v=kPoaSWYl-zs

#NSTDA #สวทช #BCG #NAC2023