On Site แอ่วไร่กาแฟ “เก็บจากต้นชงในแก้ว”

Share on facebook
Facebook

On Site แอ่วไร่กาแฟ "เก็บจากต้น ชงในแก้ว"

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก เมืองนวัตกรรมส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (FI@MFU)

 

ประกาศ เปลี่ยนวันถ่ายทอดสด เป็นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมสำหรับสาวกกาแฟที่ต้องห้ามพลาด!

On Site แอ่วไร่กาแฟ “เก็บจากต้นชงในแก้ว”

กิจกรรมที่จะพาท่านเที่ยวชมไร่กาแฟ Josado Coffee Farm

พร้อมทั้งเสวนา หัวข้อ “คิดเพื่อความยั่งยืน”

โดย คุณสิรวิชญ์ สิริโชควัฒนากุล (เจ้าของไร่กาแฟ Josado Coffee Farm) 

และอาจารย์ ดร.อมร โอวาทวรกิจ หัวหน้ากลุ่มงานกาแฟ สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

รับชมผ่าน Facebook Live ได้ที่ 3 ช่องทางนี้เท่านั้น

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:30 – 15:00 น.

https://www.facebook.com/mfu.foodinnopolis

https://www.facebook.com/mfii.mfu

https://www.facebook.com/foodinnopolis

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเมืองนวัตกรรมส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทร 053-916391 (ชุภาดา)