Online Seminar Future Food Lab@PSU

Facebook

ONLINE SEMINAR FUTURE FOOD LAB@PSU

ผู้ประกอบการอาหารห้ามพลาดกับกิจกรรม Future Food Lab@PSU

สัมนาออนไลน์เปิดมุมมองรับไอเดียใหม่ ๆ พร้อมความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์

โดย Food Innopolis สวทช ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 7- 8 ธันวาคม 2564

ผ่านทางโปรแกรม Zoom

ไม่สามารถชมย้อนหลังได้


Key Topics 

7 ธันวาคม 2564

– Trend อาหารและเครื่องดื่ม

– การสกัดวัตถุดิบพืชและสมุนไพรเพื่อสร้างสินค้ามูลค่าเพิ่ม

8 ธันวาคม 2564

– การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยเครื่องฆ่าเชื้อภายใต้ความดัน (Retort)

– การแปรรูปและยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหารด้วยเทคโนโลยีเอ็กซ์ทรูชั่น และการทำแห้ง


ลงทะเบียนฟรี!! ได้ตามลิ้งค์นี้

https://forms.gle/EHv4q8XEBC6WVMfY7

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: โทรศัพท์ 09 4340 4333 หรือ 08 6846 2631