PADTHAI Rally

Facebook

PADTHAI RALLY

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับกิจกรรมพิเศษ PADTHAI Rally” เพื่อสร้างพันธมิตรตลอดห่วงโซ่ธุรกิจอาหาร


เมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม *”PADTHAI Rally”* การเยี่ยมชมสถานที่พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร โรงงานผลิตของผู้ประกอบการ สร้างพันธมิตรด้านวัตถุดิบ การผลิต การต่อยอดทางธุรกิจและการสนับสนุนจากภาครัฐในอุตสาหกรรมอาหาร ในโซนพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเชียงใหม่

[สิ่งที่ท่านจะได้รับ]

-การเข้าชมและสอบถามบริการต่างๆ ที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจอาหารในเครือข่ายของเมืองนวัตกรรมอาหาร

-การเข้าชมสถานที่ผลิตของผู้ประกอบการ โรงงาน ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และหารือแนวทางการต่อยอดธุรกิจ

-การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหาร


[สมัครเลย หากท่าน]

เป็นผู้ประกอบการหรือทายาทธุรกิจ SMEs ในแวดวงอาหาร ที่สนใจในการหาพาร์ทเนอร์ด้านวัตถุดิบ การผลิต และการสนับสนุนจากภาครัฐในอุตสาหกรรมอาหาร


[ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม]

1 ท่าน 12,000 บาท

2 ท่าน 20,000 บาท

* รวมค่าที่พัก 1 ห้อง และค่าอาหาร

ไม่รวมค่าเดินทางจากที่พักของท่านมายังจังหวัดพิษณุโลก และกลับจากจังหวัดเชียงใหม่

*สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการตามลิงค์ด้านล่าง

ตั้งแต่วันนี้ – 25 กรกฎาคม 2565*

https://forms.gle/1yUMzzJZgicjtARg6

หรือ Facebook Page: Padthai by FoodInnopolis


ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

091-7135433 (กรองจิตร สมใส)