Re-Thinking the Future of Food Business Workshop

Facebook

RE-THINKING THE FUTURE OF FOOD BUSINESS

สวทช โดย เมืองนวัตกรรมอาหาร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Re-Thinking The Future of Food Business Workshop” ที่จะช่วยผู้ประกอบการปรับกลยุทธ์ธุรกิจ และรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในอนาคต ยกระดับประสบการณ์ลูกค้าด้วย Customer Journey Design พร้อมสร้างโอกาสใหม่ทางการตลาด

“เหมาะสำหรับผู้ที่มีผลิตภัณฑ์ในตลาดแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี และต้องการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด/ รูปแบบผลิตภัณฑ์ หรือเพิ่มยอดขาย”

โดยวิทยากรจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ

ดร.คุณาลัย พลอยดนัย

อาจารย์วัชรพงศ์ เลิศสุรวัฒน์


Workshop Outline

– Customer Person

– การทดสอบหาความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์และตลาด

– เทคนิคการออกแบบ Customer Journey และการหาโอกาสใหม่ทางการตลาด


วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 – 16.30

ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท รับจำนวนจำกัด

สมัครได้ทาง https://forms.gle/YTs51XwM87ALufHv5


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณโชติกา โทร 0619592498

#FoodInnopolis #เมืองนวัตกรรมอาหาร #MarketAccess #ServicePlatform