ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “สูงวัย ใส่ใจ โภชนาการ: Smart Choice for the Elderly Food”

Facebook

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ร่วมกับ SMS Corporation Co.,Ltd.

ขอเชิญท่านมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม

“สูงวัย ใส่ใจ โภชนาการ: Smart Choice for the Elderly Food”

ร่วมรับฟังการ Sharing จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อม Workshop

  • ความท้าทายของอาหารสำหรับตลาดผู้สูงวัย (Food Challenge for the Elderly Market) โดย คุณลัดดาวัลย์ แสนดี ผู้จัดการฝ่ายการตลาด SMS Corporation Co.,Ltd.
  • นวัตกรรมอาหารผู้สูงวัย (The Innovation for Elderly Food & Drink) โดย รศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม  สถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.บูรฉัตร ศรีทองแท้  ผู้ช่วยผู้จัดการเทคนิคการอาหาร  SMS Corporation Co.,Ltd.
  • Workshop: อาหารผู้สูงวัย ถูกใจ ทำได้เอง

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.30 น.

ณ โถง ทาวเวอร์ C อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ลงทะเบียน  https://forms.gle/6QLrUwGaRSaguyU6A (รับจำนวนจำกัด)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

อีเมล: bcd@nstda.or.th

Line ID: maiys19