ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด งาน เสวนาการบริการจัดการโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหารและนวัตกรรมในการผลิตอาหาร (Steak Talks # 2)

Share on facebook
Facebook

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานเสวนา การบริการจัดการโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหารและนวัตกรรมในการผลิตอาหาร (Steak Talks # 2)

หัวข้อในการบรรยาย

  • ทำความรู้จัก Food Innopolis: แพลตฟอร์มด้านนวัตกรรมอาหารของประเทศ

      โดย ดร.เอกอนงค์ จางบัว ที่ปรึกษาอาวุโส เมืองนวัตกรรมอาหาร

  • เล่าสู่กันฟัง: “Future Food Lab (FFL)” กุญแจสำคัญความร่วมมือปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารระหว่างบริษัทและมหาวิทยาลัย โดย คุณสุธีรา อาจเจริญ ที่ปรึกษาอาวุโส เมืองนวัตกรรมอาหาร และ ผศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • เกาะกระแส: Smart Manufacturing Management System ระบบบริหารจัดการโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหาร และสารสกัดของประเทศ

      โดย ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทีมนักวิจัย

ร่วมรับชมพร้อมกันได้ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook “UBUPILOTPLANT” (https://www.facebook.com/UBUPILOTPLANT) และ Facebook “UBUSPARK” (https://www.facebook.com/UBUSPARK) ทั่วทั้งประเทศ

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี! ตามลิงก์ด้านล่าง

https://forms.gle/G6y7XmTfjMjEdvgN6