Tea Flavor: Sensory Evaluation Workshop

Share on facebook
Facebook

TEA FLAVOR: SENSORY EVALUATION WORKSHOP

Tea Lover ห้ามพลาด!! กิจกรรม *Tea Flavor: Sensory Evaluation Workshop*

*Guangxi Vocational & Technical College สาธารณรัฐประชาชนจีน สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ Flavor Academy, Food Innopolis* เชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วม Workshop พัฒนาทักษะการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส (Sensory Evaluation) เพื่อประยุกต์ใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ชาโดยเฉพาะ

*นำทีมวิทยากรโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านชาจาก Guangxi Vocational & Technical College สาธารณรัฐประชาชนจีน*

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ทดสอบตัวอย่างชาจากประเทศจีน อาทิ Green Tea, Black Tea, Oolong Tea และ Milk Tea


*Save The Date 17-18 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย*

*ค่าลงทะเบียน*

1,500 บาท แบบ online ผ่านระบบ Zoom (รับ 20 ท่าน)

3,000 บาท แบบ onsite ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (รับ 30 ท่าน)

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ตาม link นี้ >> https://forms.gle/iySAaZNmpKVyPPKh7

หมายเหตุ

  1. ค่าลงทะเบียนไม่รวม vat 7% และไม่รวมค่าเดินทางและค่าที่พัก
  2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม online จะได้รับตัวอย่างชาจากประเทศจีนสำหรับทำ workshop
  3. บรรยายภาษาจีน และมีล่ามแปลภาษาไทย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Facebook: FoodInnopolis

หรือโทร 094-341-7111, 094-340-4333, 094-249-7333