Thailand Food Innovation Nationwide Online BootCamp 2022

Share on facebook
Facebook

THAILAND FOOD INNOVATION NATIONWIDE ONLINE BOOTCAMP 2022

เมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ขอเชิญชวนเข้าร่วมค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารระดับประเทศ (ออนไลน์)

Thailand Food Innovation Nationwide Online BootCamp 2022

พิเศษสำหรับ

  • นักเรียน นิสิต/นักศึกษา ทุกสาขาวิชา ที่สนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร

ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร, โภชนาการ, คหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ, เกษตรศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด การออกแบบหรืออื่น ๆ

  • อาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการด้านอาหาร และผู้ที่มีความสนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร

มาร่วมเรียนรู้:

  • การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร
  • การสร้างนวัตกรรมอาหารผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
  • การพัฒนาโมเดลธุรกิจสำหรับธุรกิจนวัตกรรมอาหาร
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากอาหารหมักดองพื้นถิ่น

และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารจาก Street Food

สู่ผู้บริโภคในยุค New Normal

 

อบรมออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี! ตามลิงก์ด้านล่าง

ตั้งแต่วันนี้ – 18 กุมภาพันธ์ 2565

https://forms.gle/Qn78mbSFvRFS6sSi9

 

สามารถติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Page : FI Innovation Contest (fb.com/Foodinnopolisinnovationcontest)