The Secret of Food Entrepreneur

Facebook

THE SECRET OF FOOD ENTREPRENEUR

สวทช โดย เมืองนวัตกรรมอาหาร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ The Secret of Food Entrepreneur” กิจกรรม Workshop ที่จะพาผู้ประกอบการหน้าใหม่ไขความลับการสร้างธุรกิจอาหาร เปิดโลกส่องเทรนด์อาหารในอนาคต พร้อมแนวคิดการออกแบบธุรกิจ และวางกลยุทธ์วิธีการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จ

เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจอยากเริ่มต้นในธุรกิจอาหาร


Workshop Outline

  • นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต
  • แนวคิดการออกแบบธุรกิจอาหารเพื่ออนาคต
  • กลยุทธ์การออกแบบธุรกิจ และสร้างการแบรนด์ให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย

วิทยากร โดย

คุณสุธีรา อาจเจริญ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เมืองนวัตกรรมอาหาร

คุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ Founder & CEO of Baramizi Group

คุณปรมา ทิพย์ธนทรัพย์ Director of Baramizi Lab


วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (On-Site)

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท รับจำนวนจำกัด(!)

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง https://forms.gle/LsPqFPiyD7ZPYuvn7

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: FoodInnopolis หรือโทร 0619592498 (คุณโชติกา)