แสงซินโครตรอนคืออะไร?? ทำไมต้องนำมาใช้กับอุตสาหกรรมอาหาร??

Facebook

แสงซินโครตรอนคืออะไร?? ทำไมต้องนำมาใช้กับอุตสาหกรรมอาหาร??


พบกับคำตอบได้ในกิจกรรม Frontier in Foods 2022 #1 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนกับอุตสาหกรรมอาหาร” ซึ่งทาง Food Innopolis ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ผ่านมา ครั้งนี้ FoodInnopolis ได้พาผู้ประกอบการเปิดโลกเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนกับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การนำเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนมาใช้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ หรือนำมาใช้กับการตรวจสอบแหล่งที่มาของอาหาร เป็นต้น


ถ้าอยากรู้ว่าเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนใช้ทำอะไรได้บ้าง สามารถย้อนดูคลิปเต็ม ๆ ได้ที่ https://facebook.com/foodinnopolis/videos/1269885746874224 หรือ

https://youtu.be/KEuLEnobFmU

#FoodInnopolis #เมืองนวัตกรรมอาหาร #FINetwork #FoodTalk #Frontier