โครงการ Industry ConneX

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

🎉🎉 เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมกับ ITAP สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มเฉพาะทาง หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อเรื่อง “การส่งเสริมการนำไปใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์ของงานวิจัย นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเฉพาะทางของ สวทช. และการสนับสนุนผู้ประกอบการด้วยโครงการ Industry ConneX” เพื่อรับฟังงานวิจัยกลุ่มเครื่องดื่มด้วยเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มหมักหรือกลุ่มงานวิจัยสารอาหารครบส่วนตามวัตถุประสงค์เฉพาะ และโอกาสในการรับทุนสนับสนุนเพื่อการต่อยอด ถ่ายทอดเทคโนโลยีตามหลักเกณฑ์ของ ITAP

⏰⏰วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567  เวลา 10.00 – 12.00 น.

🚩🚩ณ ห้อง 110 ตึก INC2C อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

111 ถนนพหลโยธิน 111 ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

🎉 ท่านจะได้รับ

• การเข้าถึงองค์ความรู้ นักวิจัย งานวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

• คำปรึกษาเบื้องต้นและโอกาสในการทำงานร่วมกับนักวิจัย สวทช.

• เงินสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs 50% ตามหลักเกณฑ์ ITAP

• การเข้าถึงบริการของสวทช. เช่น การขึ้นทะเบียน การตลาด สิทธิทางการลงทุน ภาษี หรือบัญชีนวัตกรรมไทย

• การเชื่อมโยงต่อกับระบบนิเวศนวัตกรรมอาหารของ สวทช. และนิเวศนวัตกรรมอาหารของประเทศ

🌐🌐ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/MSQnoGwHVXYrdgUcA  

📞ข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.หงลดา เทอดเกียรติกุล

090 946 6697

Honglada.tho@nstda.or.th

ข่าวสารและกิจกรรม