Food Regulatory Clinic by FI #3

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ลงทะเบียนรับคำปรึกษาได้แล้ววันนี้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) !!!

*ครั้งถัดไป วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567*

Food Regulatory Clinic by FI #3

บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร

เกี่ยวกับ “แนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร”

โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเมืองนวัตกรรมอาหาร

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคำแนะนำเบื้องต้น

เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการขี้นทะเบียนอาหารต่อไป

ลงทะเบียนได้ที่ >> https://forms.gle/3RTveF1NDxbBiYUQ9

*ให้คำปรึกษาทุกวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน* ผ่านทางระบบออนไลน์

กำหนดการและ link เข้ารับคำปรึกษาออนไลน์เจ้าหน้าที่จัดส่งให้ทางอีเมล (บริษัทละ 45 นาที)

*ให้บริการตามลำดับการสมัคร*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ประสานงาน คุณมารุต ใจหลัก

โทร. 081-9421897

ข่าวสารและกิจกรรม