PADTHAI Rally #3

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับกิจกรรมพิเศษ “PADTHAI Rally #3” เพื่อสร้างพันธมิตรตลอดห่วงโซ่ธุรกิจอาหาร

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “PADTHAI Rally #3” การเยี่ยมชมสถานที่พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารโรงงานผลิตของผู้ประกอบการ สร้างพันธมิตรด้านวัตถุดิบ การผลิต การต่อยอดทางธุรกิจและการสนับสนุนจากภาครัฐในอุตสาหกรรมอาหาร ในโซนพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2567 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย

  • สิ่งที่ท่านจะได้รับ
  • การเข้าชมและสอบถามบริการต่างๆ ที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจอาหารในเครือข่ายของเมืองนวัตกรรมอาหาร
  • การเข้าชมโรงงานตัวอย่างของผู้ประกอบการ และหารือแนวทางการต่อยอดธุรกิจ
  • การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหาร
  • สมัครเลย หากท่าน
  • เป็นผู้ประกอบการหรือทายาทธุรกิจ SMEs ในแวดวงอาหาร ที่สนใจในการหาพาร์ทเนอร์ด้านวัตถุดิบ การผลิตและการสนับสนุนจากภาครัฐในอุตสาหกรรมอาหาร

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

∙ 1 ท่าน 12,000 บาท

∙ 2 ท่าน 20,000 บาท

* รวมค่าที่พัก 1 ห้อง และค่าอาหาร ไม่รวมค่าเดินทางจากที่พักของท่านมายังจังหวัดเชียงใหม่และขากลับจากจังหวัดเชียงราย

*สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการตามลิงก์ด้านล่าง ตั้งแต่วันนี้ – 30 กรกฎาคม 2567

https://forms.gle/ukUrtj1qFbupUDwL6

หรือ Facebook Page: Padthai by FoodInnopolis

ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

094 746 3822 (ศิญากาญจน์)

ข่าวสารและกิจกรรม