News and Activities

ลงทะเบียน (ฟรี) จองคิวรับคำปรึกษาได้แล้ววันนี้ !!! *คิวให้คำปรึกษาครั้งถัดไป วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566* Food Regulatory Clinic by FI #3 บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร เกี่ยวกับ “แนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร” โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเมืองนวัตกรรมอาหาร ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคำแนะนำเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการขี้นทะเบียนอาหารต่อไป ลงทะเบียนได้ที่ >> https://forms.gle/3RTveF1NDxbBiYUQ9 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) *ให้คำปรึกษาทุกวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน* ผ่านทางระบบออนไลน์ กำหนดการแล...
TED YOUTH STARTUP 2024 เปิดแล้วสำหรับน้อง ๆ นิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการในเครือข่ายของ Food Innopolis ที่ต้องการต่อยอดธุรกิจนวัตกรรมอาหาร เมืองนวัตกรรมอาหาร  สวทช. (Food Innopolis) ร่วมกับ TED FUND เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการต่อยอดธุรกิจด้านน...
PADTHAI Social Enterprise รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัครแล้ว เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ...
ลงทะเบียน (ฟรี) จองคิวรับคำปรึกษาได้แล้ววันนี้ !!! Food Regulatory Clinic by FI #3 บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร เกี่ยวกับ “แนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร” โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเมืองนวัตกรรมอาหาร ผู้ประก...
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ASEAN-ASSET 2023: Global Summit on the Future of Future Food ประชาสัมพันธ์ งานสัมมนา ASEAN-ASSET 2023: Global Summit on the Future of Future Food 14-15 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พบ speaker นักวิชาการ นัก...
09/08/2023 by เมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis Facebook FOOD REGULATORY CLINIC BY FOOD INNOPOLIS #2 ลงทะเบียน ลงทะเบียน (ฟรี) จองคิวรับคำปรึกษาได้แล้ววันนี้ !!! *คิวให้คำปรึกษาครั้งถัดไป วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566* Food Regulatory Clinic...
04/08/2023 by เมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis Facebook PADTHAI RALLY #2 ลงทะเบียน เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับกิจกรรมพิเศษ “PADTHAI Rally” เพื่อสร้างพันธมิตรตลอดห่วงโซ่ธุรกิจอาหาร เมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) สำนักงานพัฒนาวิ...
27/07/2023 by เมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis Facebook EXTRACTION OF ESSENTIAL OIL FOR FLAVOR AND FRAGRANCE ลงทะเบียน กิจกรรมดี ๆ มาแล้ว Food Innopolis โดย Flavor Academy ร่วมกับ KAPI ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิ...
21/07/2023 by เมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis Facebook FRONTIER IN FOOD 2023 #2 ลงทะเบียน พบกับซีรีย์สัมมนาออนไลน์ *Frontier in Food 2023 “Non-Thermal Technologies for Food Processing: เทคโนโลยีการแปรรูปและถนอมอาหารโดยไม่ใช้ความร้...
14/07/2023 by เมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis Facebook FOOD REGULATORY CLINIC BY FOOD INNOPOLIS #2 ลงทะเบียน ลงทะเบียน (ฟรี) จองคิวรับคำปรึกษาได้แล้ววันนี้ !!! *คิวให้คำปรึกษาครั้งถัดไป วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566* Food Regulatory Clinic ...