โครงการ “การให้คำปรึกษาการพัฒนา / ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหาร”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

สวทช. โดย Food Innopolis ร่วมกับ ITAP เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหาร ที่ต้องการพัฒนา / ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมโครงการ “การให้คำปรึกษาการพัฒนา / ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งเป็นโครงการให้คำปรึกษาเชิงลึกระยะสั้นเพื่อยกระดับผู้ประกอบการด้านอาหารด้วยการวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม มีการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการยืดอายุและการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และเตรียมความพร้อมในการขออนุญาตผลิตภัณฑ์เพื่อการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์

กิจกรรมตลอดโครงการ (เมษายน – สิงหาคม 2567)

*กิจกรรมสัมมนาความรู้ด้านกฎหมายอาหาร

*กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดเบื้องต้น

*กิจกรรมให้คำปรึกษา

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ Link https://forms.gle/uZ5xfbaRtBgq3sXn9   

*รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 เมษายน 2567*

*ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางอีเมล วันที่ 25 เมษายน 2567*

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุพิชชา โชคไพบูลย์ โทร. 025647000 ต่อ 1360

คุณนัฐฐยา วงษ์สวัสดิ์ โทร. 0943404333

คุณมารุต ใจหลัก โทร. 0819421897

ข่าวสารและกิจกรรม