Food Talks 2024 #3

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม “Food Talks 2024 #3 Fermented Food and Beverages Innovation: นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มจากการหมัก” 🥗🫙

📌มาร่วมรับฟังความรู้เกี่ยวกับชนิด ประเภทของอาหารหมัก และคุณประโยชน์ เทรนด์อาหารหมักที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน นวัตกรรมการผลิตอาหารหมักจากวัตถุดิบท้องถิ่น รวมไปถึง

การใช้พรี/โพรไบโอติกส์ในอาหารหมัก ที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

โดย ดร.ประมวล ทรายทอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่าน (Live) พร้อมกัน

ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. – 12.00 น.

ผ่านทาง Live Facebook : FoodInnopolis

ลงทะเบียนได้ที่ >> https://forms.gle/Wt6PxCStpb63QdEv5 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: FoodInnopolis

ข่าวสารและกิจกรรม