Joint Training Program

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

🚩 Flavor Academy โดย Food Innopolis ร่วมกับสถาบัน ISIPCA ประเทศฝรั่งเศส เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม Joint Training Program หลักสูตรพื้นฐานที่จำเป็นด้านกลิ่นรส เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมกลิ่นรส หรือต้องการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Flavorist ในอนาคต

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

ระหว่างวันที่ 10-21 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ และคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน ISIPCA ประเทศฝรั่งเศส, Flavor Academy และผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมกลิ่นรส

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

📌 ค่าลงทะเบียน 50,000 บาท เท่านั้น

(ค่าใช้จ่ายในการอบรมส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจาก บพค.)

📌 รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน

📌 ผู้ที่ผ่านการอบรม จะได้รับ Certificate จาก ISIPCA

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

ลงทะเบียนได้ตาม link นี้>> https://forms.gle/nkwVrm4oZp1BMQwv9

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

หมายเหตุ

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เนื่องจากการอบรมบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ

2. ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% และไม่สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้

3. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2567 และ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567  (การตัดสินคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook: FoodInnopolis

หรือโทร 094-341-7111, 094-340-4333, 094-249-7333

ข่าวสารและกิจกรรม