Meet the Food Expert by FI

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

มาแล้ว!! โอกาสสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม โดยการใช้ความร้อน

Food Innopolis จัดกิจกรรมขอรับคำปรึกษาแบบ One-on-One ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมหรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยกระบวนการที่ใช้ความร้อน เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ในอนาคต ในกิจกรรม *“Meet the Food Expert by FI” หัวข้อ “การแปรรูปและถนอมอาหาร โดยการใช้ความร้อน”* โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มาร่วมให้คำแนะนำ

กำหนดจัดกิจกรรม:

*วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567*

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน ได้ที่ https://forms.gle/kmZEsBgUnKX8Pvq76

ปิดรับสมัครวันที่ 10 เมษายน 2567 (หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนด)

ท่านที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ *อีเมล* แจ้งกำหนดการและลิงค์สำหรับเข้าร่วมประชุมออนไลน์

ประกาศผลทางอีเมล 11 เมษายน 2567

รับจำนวนจำกัด เพียง 10 บริษัทเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: FoodInnopolis

#FoodInnopolis #เมืองนวัตกรรมอาหาร #MeetTheFoodExpert

ข่าวสารและกิจกรรม